Målgruppen er ledere, læsevejledere, ressourcepersoner samt pædagogisk personale i folkeskolen herunder modtagelsesklasser og specialklasser samt specialskoler i Aarhus Kommune. Skolens ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen.

Konsulenten fra KCL kan understøtte ledere, læsevejleder og lærerteam i udarbejdelsen af den individuelle handleplan. Når den individuelle handleplan genbesøges, kan konsulenten inviteres.

Link til download:

Den individuelle handleplan for børn og unge

Vejledning til den individuelle handleplan for børn og unge

Powerpoint til vejledning af personale

 

Link til Aarhus intra:

Link til den individuelle handleplan for ordblinde børn og unge samt vejledning

Link til vejledningsmateriale (PPT) for og af pædagogisk personale