Målgruppen er ledere, læsevejledere, ressourcepersoner samt pædagogisk personale i folkeskolen herunder modtagelsesklasser og specialklasser samt specialskoler i Aarhus Kommune. Skolens ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen.

Konsulenten fra KCL kan understøtte ledere, læsevejleder og lærerteam i udarbejdelsen af den individuelle handleplan. Når den individuelle handleplan genbesøges, kan konsulenten inviteres.

Link til download:

Den individuelle handleplan for børn og unge

Vejledning til den individuelle handleplan for børn og unge

Powerpoint til vejledning af personale

Vejledning til hvordan skolen gemmer deler og gemmer den individuelle handleplan

Link til Aarhus intra:

Link til den individuelle handleplan for ordblinde børn og unge samt vejledning

Link til vejledningsmateriale (PPT) for og af pædagogisk personale