Målgruppen er ledere, læsevejledere, ressourcepersoner samt pædagogisk personale i folkeskolen (modtagelsesklasser og specialklasser) samt specialskoler i Aarhus Kommune. Skolens ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen.

Indsatsen tilbyder sparring med ledere, læsevejledere og ressourcepersoner samt mulighed for deltagelse i specialcentermøder, netværksmøder og konsultative møder. Den kvalificerede vejledning baseres på elevens historik. Skolen sender relevant information til konsulenten forud for mødet.

Der tilbydes åben anonym rådgivning som bookes gennem KCL på https://kcl.aarhus.dk/indsats/til-foraeldre/#7