Målgruppen er ordblinde elever fra 4.-10.kl. i Aarhus Kommunes folkeskoler og omfatter et 7 ugers elevkursus på KCL. Eleverne undervises i brug af LST og strategier i alle fag med fokus på automatisering, metakognitive strategier samt overvågning af egne læringsprocesser. Samtidig arbejdes der med elevens selvforståelse gennem mødet med andre elever med ordblindhed, strukturerede samtaler om ordblindhed, mindset og mestring.

Skolens ledelse har det overordnede ansvar for indstillingen til indsatsen. Indsatsen på kurset sker i et samarbejde med elevens hjemskole og konsulenterne på KCL. 

Lærerteamet og ressourceperson forpligter sig ind i samarbejdet med KCL-konsulenten omkring eleven og elevens tilbagevenden til et inkluderende læringsmiljø. Efter endt kursus overtager skolen det videre arbejde med eleven og læringsmiljøet.

Der afvikles tre årlige elevhold (efterår, vinter og forår). Visiteringen sker i samarbejde mellem skolerne, KCL og PPR.

Har du adgang til AarhusIntra, kan du finde datoerne for elevkurserne samt indstillingen til 7 ugers kursus her: