Gruppeforløb er tænkt som en indsats i læringsmiljøet centreret omkring en gruppe af udvalgte elever med skriftsprogsvanskeligheder. Rådgivningsforløbet etableres som et samarbejde mellem skolens læsevejleder, lærerteamet og KCL-konsulent. KCL-konsulenten understøtter læsevejlederen og teamet i at planlægge et forløb for gruppen af elever. Det er muligt, at KCL-konsulenten efter aftale kan indgå som co-teacher i udvalgte dele af undervisningen. Det indledes og afsluttes med indsamling af data fra lærere, elever og forældre, som udgangspunkt for indsatsen og det videre arbejde efter endt indsats.

Læs mere om indsatsen