Målgruppen er ordblinde elever 4.-10.klasse og elever i risiko for ordblindhed fra 0.–3.klasse. Skolens ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen.

Gruppeforløb er tænkt som en indsats i læringsmiljøet centreret omkring en gruppe af udvalgte elever med skriftsprogsvanskeligheder. Vejledningsforløbet etableres som et samarbejde mellem skolens læsevejleder, lærerteamet og konsulent.

Konsulenten understøtter læsevejlederen og teamet i at planlægge et forløb for gruppen af elever. Det er muligt, at konsulenten efter aftale kan indgå i udvalgte dele af undervisningen.

Det indledes med indsamling af data fra lærere, elever og forældre, som udgangspunkt for indsatsen. Skolen kan eventuelt beslutte at indsamle data for at kvalificere forankring og det videre arbejde efter endt indsats.

Læs mere om indsatsen