Målgruppen er læsevejledere ansat i Aarhus Kommune.

Læsevejledernetværket bidrager til erfaringsudveksling og videndeling mellem læsevejledere i Aarhus Kommune og som en understøttelse af implementering af Børn og Unges strategier og indsatser på sprog- og literacyområdet.