Målgruppen er det pædagogiske personale på skolerne i Aarhus Kommune. Skolens ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen, herunder at etablere rammer for de udvalgte teams deltagelse i aktionslæringsforløb.

Kompetenceudviklingsforløbet etableres med et opstartsmøde med ledelse og ressourcepersoner, hvor rammer og fokusfelt aftales. Herefter afholder KCL konsulenten oplæg om skriftsproglig udvikling, ordblindhed og inkluderende læringsfællesskaber samt praksisrettet brug af læse- og skriveteknologi (LST). Efterfølgende igangsættes aktionslæringsforløb med udvalgte teams.

Indsatsen afsluttes med et forankringsmøde med teams, ledelse og ressourcepersoner.