Målgruppen er skolens ledelse, læsevejledere og andre ressourcepersoner på skolen.

Alle skoler i Aarhus kommune skal have en handleplan for sprog og literacy. Konsulenter fra PUF og KCL tilbyder dialogmøder om temaer fra skolens handleplan. Skolen vælger selv et særligt fokusområde, som de ønsker dialogmødet skal handle om.

Læs Vejledningen til skolens handleplan for sprog og literacy.