Indsatsen ydes gennem et praksisnært kursus- eller aktionslæringsforløb i specialklasser eller på specialskoler i Aarhus kommune, og henvender sig til alle klassetrin og alle faggrupper.  

Der tages udgangspunkt i kompetenceudvikling af det pædagogiske personale ift. forståelse af skriftsprogsvanskeligheder, og hvilken betydning dette har. Der arbejdes bl.a. ud fra didaktisk og stilladserende anvendelse af LST (Læse- og skriveteknologi) i elevens skoledag.   

Formålet med indsatsen er at bidrage til elevernes skriftsproglige udvikling i såvel skolesammenhæng som i et livsperspektiv.   

Webinar: Folkeskolens prøver på særlige vilkår for elever i specialklasser

Se eller gense webinaret Folkeskolens prøver på særlige vilkår for elever i specialklasser fra d. 23. september 2021, hvor personale fra specialklasserne på Skæring skole fortæller om deres erfaringer:

 

Se eller gense webinaret Folkeskolens prøver på særlige vilkår for elever i specialklasser fra d. 31.marts 2022, hvor en elev fortæller om sine erfaringer fra prøven.