Målgruppen er det pædagogiske personale på alle klassetrin i specialklasser og på specialskoler i Aarhus Kommune. Skolens ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen.

LST i specialklasserne tager udgangspunkt i kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Der kan vælges mellem et praksisnært LST forløb og et aktionslæringsforløb med et didaktisk fokus. I det praksisnære LST-forløb præsenterer konsulenten over et antal kursusgange det pædagogiske personale for tematiske nedslag, der løbende opbygger kendskabet til LST som kvalificerende redskab. I det didaktisk aktionslæringsforløbet udvælger team(s) et didaktisk fokus med udgangspunkt i anvendelsen af LST. Indsatsen afsluttes med en LST-didaktisk handleplan.

Webinar: Folkeskolens prøver på særlige vilkår for elever i specialklasser

Se eller gense webinaret Folkeskolens prøver på særlige vilkår for elever i specialklasser: