Læs mere om skoleprojekter som KCL har medvirket i. Under indsatser finder du mere om den specialiserede læse- og ordblindeindsats i Aarhus Kommune.

En ældre elev hjælper en yngre elev igang med at bruge LST - til gavn for begge parter.

LST-makker:

En ældre bruger af læse- og skriveteknologier uddanner en yngre LST-bruger.

Derigennem opstår et læringsfællesskab til gavn for begge parter.

Jeanette Rugaard Christensen og Hanne Gramstrup Olesen har udarbejdet inspirationsmateriale til igangsætning af LST-makkere på skolen. 

Find en uddybende artikel på dansk.gyldendal (kræver abonnement)

Find inspirationsmaterialet til download

INDHOLD:

 • Arbejdsark til LST-makker lektionerne
 • Arbejdsark til oplæring af de store LST-makkere
 • Beskrivelse af de 7 lektioner
 • Breve
 • Diplom
 • IntoWords arbejdsark
 • LST-oplæring af den ældre makker
 • Plancher til oplæring af ældre LST-makker
 • Tjekliste til LST-makker

Språkløyper er et norsk nationalt projekt - en landsdækkende strategi for sprog, læsning og skrivning.

På hjemmesiden er der mange konkrete forslag til arbejdet med læsning og skrivning i skolen - også med LST.

Flere KCL-elever har deltaget i video-optagelserne.

Find Språkløyper og se bl.a. under "Vansker med språk, lesing og skriving"

I et samarbejde mellem Rundhøjskolen, KCL og Aarhus kommune er der i et 3-årigt projekt skabt fokus på bedre læringsmiljøer for elever i læsevanskeligheder.

Her kan du læse om projektet og Rundhøjskolens konkrete tiltag for en styrket læseindsats, link.

 

I de 4 video-oplæg nedenfor belyses projektet ud fra forskellige synsvinkler og funktioner. Oplæggene blev afholdt på en temadagen "Ordblinde elever i inkluderende læringsmiljøer" i januar 2020.

De fire fagpersoner er:

 • KCL-konsulenten
 • Ledelsen
 • Læsevejlederen på skolen
 • Kommunens Børn & Unge-afdeling

 

Hanne Mette Kristensen - Skolekonsulent, Kompetencecenter for Læsning

Find de tilhørende slides

Lotte Søndergård - skoleleder, Rundhøjskolen

Find de tilhørende slides

Johanne Sand - læsevejleder, Rundhøjskolen

Find de tilhørende slides

Søren Kronborg - Børn & unge-afdelingen, Aarhus kommune

Find de tilhørende slides

KCLs samarbejde med Ordblindetræning i efteråret 2021 er desværre udskudt pga. covid 19.

Læs om samarbejdet i denne folder.

 

 

Skolen har adgang til et idékatalog til afholdelse af forældreoplæg om læsevanskeligheder - herunder ordblindhed samt udkast til slides. Derudover kan skolen anvende en række film i samarbejdet med forældre.

Samarbejde med forældre om sprog og literacy

Få idéer til hvordan du kan holde oplæg for forældre på sin skole

Link til idékatalog til afholdelse af forældreoplæg