Læs mere om skoleprojekter som KCL har medvirket i. Under indsatser finder du mere om den specialiserede læse- og ordblindeindsats i Aarhus Kommune.

En ældre elev hjælper en yngre elev igang med at bruge LST - til gavn for begge parter.

LST-makker:

En ældre bruger af læse- og skriveteknologier uddanner en yngre LST-bruger.

Derigennem opstår et læringsfællesskab til gavn for begge parter.

Jeanette Rugaard Christensen og Hanne Gramstrup Olesen har udarbejdet inspirationsmateriale til igangsætning af LST-makkere på skolen. 

Find en uddybende artikel på dansk.gyldendal (kræver abonnement)

Find inspirationsmaterialet til download

INDHOLD:

 • Arbejdsark til LST-makker lektionerne
 • Arbejdsark til oplæring af de store LST-makkere
 • Beskrivelse af de 7 lektioner
 • Breve
 • Diplom
 • IntoWords arbejdsark
 • LST-oplæring af den ældre makker
 • Plancher til oplæring af ældre LST-makker
 • Tjekliste til LST-makker

Språkløyper er et norsk nationalt projekt - en landsdækkende strategi for sprog, læsning og skrivning.

På hjemmesiden er der mange konkrete forslag til arbejdet med læsning og skrivning i skolen - også med LST.

Flere KCL-elever har deltaget i video-optagelserne.

Find Språkløyper og se bl.a. under "Vansker med språk, lesing og skriving"

I et samarbejde mellem Rundhøjskolen, KCL og Aarhus kommune er der i et 3-årigt projekt skabt fokus på bedre læringsmiljøer for elever i læsevanskeligheder.

Her kan du læse om projektet og Rundhøjskolens konkrete tiltag for en styrket læseindsats, link.

 

I de 4 video-oplæg nedenfor belyses projektet ud fra forskellige synsvinkler og funktioner. Oplæggene blev afholdt på en temadagen "Ordblinde elever i inkluderende læringsmiljøer" i januar 2020.

De fire fagpersoner er:

 • KCL-konsulenten
 • Ledelsen
 • Læsevejlederen på skolen
 • Kommunens Børn & Unge-afdeling

 

Hanne Mette Kristensen - Skolekonsulent, Kompetencecenter for Læsning

Find de tilhørende slides

Lotte Søndergård - skoleleder, Rundhøjskolen

Find de tilhørende slides

Johanne Sand - læsevejleder, Rundhøjskolen

Find de tilhørende slides

Søren Kronborg - Børn & unge-afdelingen, Aarhus kommune

Find de tilhørende slides

Skolen har adgang til et idékatalog til afholdelse af forældreoplæg om læsevanskeligheder - herunder ordblindhed samt udkast til slides. Derudover kan skolen anvende en række film i samarbejdet med forældre.

Samarbejde med forældre om sprog og literacy

Få idéer til hvordan du kan holde oplæg for forældre på sin skole

Link til idékatalog til afholdelse af forældreoplæg

 

Vil du gerne starte en ordblindepatrulje eller et forældrenetværk på din skole, eller er du i gang, kan du hente inspiration her på siden. KCL har lavet et forslag til, hvilke temaer man kunne tage op i en ordblindepatrulje og i et forældrenetværk. Vi har samlet idéerne i fælles drev på Google og på to padlets.

De er tænkt som inspiration og en måde at komme i gang på. Man kan frit tage en kopi også af padletten og gøre den til sin egen.

Link til fælles drev:

Ordblindepatrulje

Forældrenetværk

Du finder en vejledning til, hvordan du laver en kopi af padletten her.

Padlet til:

Ordblindepatrulje

Forældrenetværk

Se også forslag til oplæg om ordblindhed for forældre og en vejledning til hvordan man afvikle forældrearrangementer her.

Samt link til oplæring af LST makker her.