Her kan du læse om projektet og Rundhøjskolens konkrete tiltag for en styrket læseindsats, link.

 

I de 4 video-oplæg nedenfor belyses projektet ud fra forskellige synsvinkler og funktioner. Oplæggene blev afholdt på en temadagen "Ordblinde elever i inkluderende læringsmiljøer" i januar 2020.

De fire fagpersoner er:

  • KCL-konsulenten
  • Ledelsen
  • Læsevejlederen på skolen
  • Kommunens Børn & Unge-afdeling

 

Hanne Mette Kristensen - Skolekonsulent, Kompetencecenter for Læsning

Find de tilhørende slides

Lotte Søndergård - skoleleder, Rundhøjskolen

Find de tilhørende slides

Johanne Sand - læsevejleder, Rundhøjskolen

Find de tilhørende slides

Søren Kronborg - Børn & unge-afdelingen, Aarhus kommune

Find de tilhørende slides