Målgruppen er ledere, læsevejledere, ressourcepersoner samt pædagogisk personale i folkeskolen herunder modtagelsesklasser og specialklasser samt specialskoler i Aarhus Kommune. Skolens ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen.

Understøttelse af læringsmiljøet er en indsats, hvor skoleteamet fra KCL kvalificerer skolens praksis for elever i skriftsprogsvanskeligheder - herunder ordblinde. Indsatser kan have karakter af løbende sparring, konkrete indsatser, skolekurser, vejledning ift. skolens systematik omkring afdækning af læsevanskeligheder og indsatser.