Besøgsdage på Kompetencecenter for Læsning

Har du lyst til at lære vores praksis lidt bedre at kende, er der mulighed for at tilmelde sig en besøgsdag på KCL.

Besøgsdagene er tilrettelagt, så du både besøger vores mellemtrins- og udskolingshold, mens der er undervisning - og får en introduktion til strukturen og principperne for et KCL-forløb.

Der bliver mulighed for samtale med konsulenterne fra KCL - også fra indskolingsområdet 0. - 3. kl.

Besøgsdagene er for lærere, læsevejledere, læsekonsulenter, it-medarbejdere mv fra hele landet, som ønsker inspiration til egen praksis med ordblinde og it.

Deltagelse er gratis.

Besøgsdage i 2020:

Torsdag d. 26.marts kl. 9.30 - 12.30

Onsdag d. 7.oktober kl. 9.30 - 12.30

Tilmelding skal ske til sekretær Christina Callesen på chca@aarhus.dk

 


Typisk program for en besøgsdag:

9.30-10.00

Velkommen og præsentation af KCL

10.00-11.00

Besøg i undervisningen på mellemtrinnet og i udskolingen

11.00-12.00

Samtale med KCL-konsulenter (kaffe og brød)

12.00-12.30

Afrunding og tak for i dag