Kurset blev afholdt 20. februar. Lignende kurser vil blive afholdt i næste skoleår.

På dette kursus præsenteres LST som redskab til Folkeskolens Prøve. Derudover gennemgår vi reglerne på området og giver gode råd til prøveafviklingen for de elever, som i hverdagen bruger læse- og skriveteknologi (LST). 

Find kursusmateriale HER

 

 • Gennemgang af reglerne for prøver på særlige vilkår for ordblinde elever

 • Hvordan skabes de bedste rammer for prøver på særlige vilkår for de ordblinde elever? 

 • Hvordan kan underviseren understøtte øget selvstændighed ved stilladsering i de skriftlige prøver/discipliner? – primært belyst med eksempler fra dansk, engelsk og matematik 

 • Eksempler på LST ved de skriftlige prøver

 • Gode råd fra elever

Tilmed dig her: Ordblinde elever til folkeskolens prøver på særlige vilkår

Kurset er desværre aflyst pga. Corona-situationen.

Klassetrin 0.-3.kl

 • 3-7% af eleverne har læse- skrivevanskeligheder. Hvordan sikrer vi os, at de hele skolelivet udvikler deres læse- og skrivekompetencer? 
 • Hvordan opdages elever i læse- skrivevanskeligheder i indskolingen?
 • Hvilke LST - tiltag kan sættes i værk?
 • Didaktiske overvejelser i forhold til at implementere LST
 • Hvordan samarbejder man med forældrene?
 • Hands on i forhold til devices

 

Tilmelding her: Læse - og skriveteknologi og en tidlig indsats

Kurset er afholdt. Hold øje med kommende kurser på hjemmesiden, facebook eller instagram

Faglig læsning på mellemtrin og udskoling. Hvordan inkluderer vi ordblinde elever i arbejdet med faglige tekster?

 • Elevernes udfordringer i arbejdet med faglige tekster.
 • Strukturere og fastholde viden
 • Fokus på læsning og skrivning af faglige tekster med eksempler fra kristendom, historie, samfundsfag, biologi og geografi på forskellige faglige platforme.
 • Eksempler på anvendelse af Læse- og skriveteknologi som talegenkendelse søgefunktioner, digitale ordbøger, OneNote, digital oplæsning og ordforslag.
 • Brugbare strategier som notatteknik, delt skærm, skabeloner og læseguides.
 •  Kursisterne arbejder med konkrete opgaver med inddragelse af praksisøvelser fra eget materiale
 • Dialog og erfaringsudveksling mellem kursisterne. 

 

Kurset blev afholdt 5. december. Hold øje med kommende kurser på vores hjemmeside, facebook eller instagram.

Fokus for dette kursus er, hvordan vi kan tilrettelægge matematikundervisningen så elever med ordblindhed kan deltage ligeværdigt i undervisningen.

Kursets form vil være en vekselvirkning mellem oplæg og hands on.

Indhold:

 • ordblindhed og afledte vanskeligheder

 • ordblindhed i matematikfaget

 • LST som læringsredskab

 • faglig læsning i matematik

 • didaktiske overvejelser og forudsætninger

 • elektronisk opgavebesvarelse og Folkeskolens Prøver

 

Kurset er desværre aflyst pga. Corona-situationen.

På mellemtrin og i udskolingen (4. - 9. klasse)

Hvordan inkluderes ordblinde elever i fremmedsprogsundervisningen?

 • Hvorfor er fremmedsprog særligt vanskeligt for ordblinde?
 • Hvordan kan it-værktøjer (LST) anvendes i fremmedsprog? (CD-ord, Tale-til-tekst, mobiltelefoner, ordbøger mm.)
 • Didaktiske tiltag og strategier i undervisningen. (skabeloner, læseguides, modeltekster mm.)
 • Arbejde med konkret undervisningsmateriale. (Medbring gerne eget materiale.

Tilmelding: Ordblinde og fremmedsprogsundervisning

Kurset blev desværre aflyst pga. Corona-situationen

Kan man bruge læse- skriveteknologi (LST) som et redskab til ligeværdig deltagelse i den almene undervisning af elever med dansk som andetsprog? JA, det kan man.

På dette kursus præsenteres LST som et kvalificerende redskab for elever med dansk som andetsprog samt erfaringer fra vores pilotprojekt om LST i modtageklasser på Rosenvangskolen.

Du får:

 • Indblik i pilotprojektet om LST i modtageklasse
 • Viden om, hvordan LST kan understøtte arbejdet med kompetencemålene for dansk som andetsprog
 • Kendskab til relevante funktioner - eksempler og hands-on på LST i anvendelse herunder: oplæsning, skrivestøtte, indtaling, genveje, ordbog og Google Translate
 • Eksempler på, hvordan underviseren kan understøtte øget selvstændighed ved stilladsering og didaktiske tiltag i alle fag

Tilmeld dig her: Læse - og skriveteknologi og dansk som andetsprog

 

KURSET ER AFHOLDT I JANUAR 2020. Hold øje med siden her - der kommer flere kurser til efteråret.

Ud fra en didaktisk vinkel og med inddragelse af praksisnære undervisningseksempler.

Deltagerne på dette kursus får indblik i dysleksi og læse – og skriveteknologi, som faglige områder, der berører alle fag. Kurset vil tage afsæt i den nyeste viden om dysleksi og læse- og skriveteknologi (LST) og vil i høj grad omhandle de didaktiske muligheder og udfordringer der opstår i de enkelte fagområder. På kurset kommer vi tæt på praksis, og til sidst hvordan eleverne helt konkret arbejder i alle fag.  

Kurset giver redskaber til at kunne undervise og vejlede børn, unge og kolleger i alle fag.

 • Indblik i dysleksi og afledte vanskeligheder
 • Hvilke typiske udfordringer har eleverne og hvordan tages der højde for den enkeltes behov i alle fag?
 • Hvordan LST kan tænkes ind i alle fag
 • Hvordan ordblinde, der anvender LST udvikler selvstændige teknologibaserede læse- og skrivestrategier i alle fag
 • Hvordan centrale didaktiske pointer kan indgå i undervisningen til gavn for den ordblinde i alle fag
 • Drøftelse af hvordan man skaber optimale deltagelsesmuligheder i alle fag.
 • Dialog og erfaringsudveksling 

Kurset er for lærere, pædagoger, konsulenter og andre der arbejder med tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning på mellemtrin og udskoling (i alle fag), der rummer ordblinde elever.

 

Har I ønsker om et samarbejde med os, så se her.

Sparring i forhold til:

• Implementering af LST

• Struktur og stilladsering i undervisningen

• Sparring med og vejledning af resursepersoner

• Afgangsprøver på særlige vilkår

Mulighederne er mange – send gerne en mail til: Mikael Stensgaard Nielsen - misn@aarhus.dk eller Visti Søvsøe Hansen - vistso@aarhus.dk/ og aftal nærmere

 

Konsulentbistand i form af:

• Deltagelse i undervisningen i elevens klasse.

• Afsøgning af muligheder for inddragelse af LST som fagligt projekt.

• Sparring og opfølgning

• Løbende online sparring af lærerteamet via kontaktperson.

• Afholdelse af statusmøder med resursepersoner

 

Mulighederne er mange – send gerne en mail til: Mikael Stensgaard Nielsen - misn@aarhus.dk eller Visti Søvsøe Hansen - vistso@aarhus.dk/ og aftal nærmere