Tilmelding som ekstern samarbejdspartner

Ved klik på link kommer man til forsiden af ​​Aarhus Kommunes kursusportal Eloomi. Her skal man oprette sig som bruger med navn og e-mail og som Team vælger man ”ekstern samarbejdspartner”. Derefter modtager man en bekræftelsesmail og kan nu tilgå de nødvendige kurser.

Læse - og skriveteknologi og en tidlig indsats:
Dato:24.112021 kl.9.30-15.30
Tilmeldingsfrist:17.11.2021, min. 6 deltagere
Beskrivelse:3 -7% af eleverne er i læse- skrivevanskeligheder. Hvordan arbejder vi, så at de hele skolelivet udvikler deres læse- og skrivekompetencer?   Hvordan opdages elever i læse- skrivevanskeligheder i indskolingen?  Hvilken LST-tiltag kan sættes i værk?  Didaktiske overvejelser i forhold til at implementere LST  Hvordan samarbejder man med forældrene?  Afprøvning på egen pc/cb/mobil
Undervisere:Hanne Gramstrup Olesen - hang@aarhus.dk Jeanette R. Christensen -  jerc@aarhus.dk
Ansvarlig: Jeanette R. Christensen -  jerc@aarhus.dk
Pris: 1250,- incl fuld forplejning

Læse-skriveteknologi og ordblinde elevers skriftlige udvikling : 

Dato: Mandag d. 22.nov. 2021 kl. 9-15

Tilmeldingsfrist: Min. 6 deltagere

Beskrivelse: 

Hvordan kan man undervise ordblinde elevers skriftlighed samt stilladsere den gode skriveproces?    

  • Ordblinde elevers skriftlige udfordringer  
  • Eksempler på stilladsering af elevernes skriveproces ved hjælp af skriveskabeloner og didaktiske tiltag  
  • Læse-skriveteknologi og effektiv strategier til skriftlig udvikling    
  • Arbejde med hands-on i forskellige opgaver  

Nøgleord : ordforslag, skriveskabeloner, Docs, TxtAnalyser, indtaling, før-under-efter, stilladsering, feedback, struktur, skriveguides, skriftlig fremstilling  

Undervisere: 

Lone Lyngkilde  lylon@aarhus.dk 

Rasmus Jensen rajen@aarhus.dk

Birgitte Bønding  bihb@aarhus.dk 

Ditte Wolf Krogh  diwokr@aarhus.dk 

Ansvarlig: Lone Lyngkilde lylon@aarhus.dk

Pris: 1250,- incl fuld forplejning

Tilmelding her: Læse- skriveteknologi og ordblinde elevers skriftlige udvikling

Tale-til-tekst - hvordan skriver man kvalificeret med stemmen?

Dato:

Ons. d. 8.dec. 2021 klokken 14.00-14.45

Tilmeldingsfrist: 

Man. d. 6. dec. 2021

Beskrivelse: 

Vi præsenterer vores erfaringer med tale til tekst som primær strategi, samt deler didaktiske og pædagogiske overvejelser til, hvordan man systematisk kan undervise elever i skriftsprogsvanskeligheder i brugen af ​​tale til tekst.

Undervisere: 

Annemette Stoklund  anms@aarhus.dk , Birgitte Hougaard Bønding  bihb@aarhus.dk 

Ansvarlig: 

Birgitte Hougaard Bønding  bihb@arhus.dk 

Tilmelding her:  Tale-til-tekst-hvordan skriver man kvalificeret med stemmen

Ordblinde elever til folkeskolens prøver på særlige vilkår:
Dato:                Onsdag d. 27.oktober 2021 klokken 9-15
Tilmeldingsfrist: Min. 6 deltagere
Beskrivelse:
På dette kursus præsenteres LST som redskab til Folkeskolens Prøver. Derudover gennemgår vi regler på området og giver gode råd til afviklingen af prøver på særlige vilkår for de elever, som hver dag bruger læse- og skriveteknologi (LST)

Ordblinde elever til folkeskolens prøver på særlige vilkår: 

  • Hvordan skabes de bedste rammer til prøver på særlige vilkår for de ordblinde elever?   
  • Hvordan kan jeg undervise og øve selvstændighed ved stilladsering i de skriftlige forsøg/discipliner? - primært belyst med eksempler fra dansk, engelsk og matematik   
  • Eksempler på LST ved de skriftlige prøver  
  • Gode ​​råd fra elever 

Undervisere:

Mikael Stensgaard Nielsen  misn@aarhus.dk
Ivan Hørby  ivanh@aarhus.dk
Birgitte Bønding  bihb@aarhus.dk
Lone Lyngkilde  lylon@aarhus.dk

Ansvarlig: Lone Lyngkilde lylon@aarhus.dk

Pris: 1250,- incl. fuld forplejning

Tilmed dig her: Ordblinde elever til folkeskolens prøver på særlige vilkår

Ordblind i alle fag:

Dato: 30.11.2021 klokken 9-15

Tilmeldingsfrist: 23.11.2021, min. 6 deltagere 

Beskrivelse: 

Indblik i dysleksi og afledte vanskeligheder  

Hvilke typiske udfordringer har eleverne og hvordan der tages højde for den enkeltes behov  i alle fag ?  

Hvordan ordblinde, der anvender LST, udvikler selvstændige teknologibaserede læse- og skrivestrategier  i alle fag 

Hvordan centrale didaktiske pointer kan indgå i undervisningen til gavn for den ordblinde i alle fag  

Mulighed for afprøvning af LST på eget apparat  

Undervisere: 

Ivan Hørby  ivanh@aarhus.dk 

Lone Lyngkilde  lylon@aarhus.dk 

Rasmus Jensen rajen@aarhus.dk 

Mikael Stensgaard Nielsen  misn@aarhus.dk 

Ansvarlig: Mikael Stensgaard Nielsen  misn@aarhus.dk

Pris: 1250 kr incl. forplejning 

Tilmelding her: Ordblind i alle fag