Hvert år tilbyder vi fx kurser i:

 • Hvad bør du vide om ordblinde, LST og didaktiske greb i undervisningen
 • Folkeskolens prøver (lærere og elever)
 • Ordblinde og fremmedsprogsundervisning
 • Ordblinde og matematikundervisning
 • LST og en tidlig indsats

Hvis du vil vide mere om de enkelte kurser, så kontakt Peter på pboll@aarhus.dk 

 

I resten af dette skoleår tilbyder vi følgende kurser:

Basiskursus 1 + 2 er afholdt i efteråret - Basiskursus 1 gentages 29/4 kl. 14 - 16

For lærere, der kun har lidt eller intet kendskab til læse/skriveteknologi og undervisning af ordblinde.

Basiskurset er to eftermiddage med fokus på henholdsvis teknologi og didaktik.
Man kan vælge at deltage i begge eller blot ét af kurserne.
Kursus 1 (11/9 - gentages 29/4 2020):
• En kort gennemgang af de vigtigste programmer og funktioner for elever i læse/skrivevanskeligheder, især CD-ord 10 og Adobe, Intowords og lidt om tale-til-tekst.
• Hvor finder jeg elektroniske materialer?
• Mulighed for selv at prøve tingene af (husk egen computer med CD-ord 10 og Intowords!).

Tilmelding her: https://aak.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=28f30e11-9e2f-4ec5-af98-29d5d94e09f5&r=KursusValg.aspx?id=60036


Kursus 2 (er afholdt 19/9):
• Hvordan skaber vi et læringsmiljø, der tager hånd om ordblindes udfordringer?
• Motivation
• Hvilke didaktiske muligheder giver teknikken os?
• Undervisningseksempler fra forskellige fag.

I foråret 2020 gennemfører KCL fem eftermiddagskurser i brugen af bl.a. Intowords og Appwriter i undervisningen. Tilmelding foregår som altid i Aarhus Kommunes Kursusportal (link direkte fra beskrivelserne herunder)

AppWriter og Intowords og faglig læsning

Hvordan kan man ved hjælp af redskaber og strategier skabe lige deltagelse for ordblinde elever?

 • Elevernes udfordringer i arbejdet med faglige tekster
 • Eksempler på læsning og skrivning af faglige tekster med brug af læse-skriveteknologi på PC/Chromebooks og effektive strategier
 • Arbejde med konkret undervisningsmateriale

Nøgleord: oplæsningsstrategier, ordforslag, skriveskabeloner, Docs, indtaling, læseguides, notatteknik

Mandag d. 17. februar kl. 14.00-17.00

Find tilmelding på Kursusportalen HER

 

AppWriter, Intowords og TxtAnalyser og ordblinde elevers skriftlighed

Hvordan kan man understøtte ordblinde elevers skriftlighed samt stilladsere den gode skriveproces?

 • Ordblinde elevers skriftlige udfordringer
 • Eksempler på stilladsering af elevernes skriveproces ved hjælp af skriveskabeloner og didaktiske tiltag
 • LST på PC og Chromebook og effektive strategier til skriftlig udvikling  
 • Arbejde med konkret undervisningsmateriale

Nøgleord: ordforslag, skriveskabeloner, Docs, indtaling, før-under-efter, stilladsering, respons, struktur, skriveguides, skriftlig fremstilling

Onsdag d. 19. februar kl. 14.00-17.00

Find tilmelding på Kursusportalen HER

 

AppWriter og IntoWords - redskaber og strategier til lige deltagelse i læringsmiljøet (5.-9.kl.)

Hvordan kan man understøtte ordblinde elevers lige deltagelse i læringsmiljøet ved hjælp af læse-skriveteknologi og didaktiske greb i alle fag

 • Ordblinde elevers udfordringer og forudsætninger for læring 
 • Eksempler på stilladsering ved hjælp af skriveskabeloner og didaktiske tiltag
 • LST, Chromebooks og effektive strategier
 • Arbejde med konkret undervisningsmateriale

Nøgleord: ordforslag, skriveskabeloner, Docs, indtaling, før-under-efter, stilladsering

Torsdag d. 19. marts kl. 14.00-17.00

Find tilmelding på Kursusportalen HER

 

AppWriter og Intowords i matematikundervisningen

Hvordan kan man understøtte ordblinde elevers læring og skabe lige deltagelse i matematik ved hjælp af redskaber og strategier med læse-skriveteknologi?

 • Didaktiske forudsætninger og overvejelser
 • Hverdagens matematikarbejde med læse-skriveteknologi på PC og Chromebook
 • Arbejde med konkret undervisningsmateriale

Nøgleord: oplæsningsstrategier, ordforslag, skriveskabeloner, Docs, indtaling, WizKids CAS

Torsdag d. 26. marts kl. 14.00-17.00

Find tilmelding på Kursusportalen HER

 

 

AppWriter og Intowords i fremmedsprogsundervisningen

Hvordan kan man ved hjælp af læse-skriveteknologi inkludere ordblinde elever i fremmedsprogsundervisningen?

 • Hvorfor er fremmedsprog særligt vanskeligt for ordblinde elever?
 • Hvilke redskaber og strategier i AppWriter/IntoWords samt Chromebook funktioner kan anvendes i fremmedsprog?
 • Didaktiske tiltag og strategier i undervisningen.
 • Arbejde med konkret undervisningsmateriale

Nøgleord: oplæsningsstrategier, ordforslag, ordbog, skriveskabeloner, Docs, indtaling

Onsdag d. 1. april kl. 14.00-17.00

Find tilmelding på Kursusportalen HER

 

 

 

 

 

 

 

Kurset er afholdt 22/1 2020 - tjek igen, når sommerferien nærmer sig.

For lærere på mellemtrin og i udskolingen (4. - 9. klasse).
Hvordan inkluderes ordblinde elever i fremmedsprogsundervisningen?

 • Hvorfor er fremmedsprog særligt vanskeligt for ordblinde?
 • Hvordan kan it-værktøjer (LST) anvendes i fremmedsprog?
 • Didaktiske tiltag og strategier i undervisningen.
 • Arbejde med konkret undervisningsmateriale.

 

 

14/5 2020 kl. 12 - 15.

På mellemtrin og i udskolingen.
Hvordan inkluderes ordblinde elever i arbejdet med faglige tekster?

 • Elevernes udfordringer i arbejdet med faglige tekster.
 • Hvordan strukturerer og fastholder man viden
 • Fokus på læsning og skrivning af faglige tekster med eksempler fra kristendom, historie, samfundsfag, biologi og geografi på forskellige faglige platforme.
 • Eksempler på anvendelse af Læse- og skriveteknologi som talegenkendelse søgefunktioner, digitale ordbøger, OneNote, digital oplæsning og ordforslag.
 • Brugbare strategier som notatteknik, delt skærm, skabeloner og læseguides

 

Tilmelding her: https://aak.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=28f30e11-9e2f-4ec5-af98-29d5d94e09f5&r=KursusValg.aspx?id=66836

For læsevejledere, pædagogiske ledere, lærere samt andre ressourcepersoner

KCL udbyder hvert skoleår 2 dage med mulighed for at få ny viden samt dele erfaringer med ressourcepersoner fra andre skoler.
• Omdrejningspunktet er god praksis for elever i læsevanskeligheder
• Indholdet veksler og afspejler den nyeste viden på ordblindeområdet. Forskellige oplægsholdere og mulighed for erfaringsudveksling.

Kontakt Hanne Mette på hanpa@aarhus.dk, hvis du er interesseret i at være en del af netværket - eller hold øje med vores facebook- eller hjemmeside for at se, hvornår næste netværksdag foregår.