Hvert år tilbyder vi fx kurser i:

 • Hvad bør du vide om ordblinde, LST og didaktiske greb i undervisningen
 • Folkeskolens prøver (lærere og elever)
 • Ordblinde og fremmedsprogsundervisning
 • Ordblinde og matematikundervisning
 • LST og en tidlig indsats

Hvis du vil vide mere om de enkelte kurser, så kontakt Peter på pboll@aarhus.dk 

Du tilmelder dig alle vores kurser på Aarhus kommunes kursusportal, når du logger ind som medarbejder.

 

I foråret 2020 gennemfører KCL flere online-kurser i brugen af bl.a. Intowords og Appwriter i undervisningen. Tilmelding foregår som altid i Aarhus Kommunes Kursusportal (link direkte fra beskrivelserne herunder).

AppWriter/IntoWords og faglig læsning (Online kursus)

17. juni kl. 14.00 - 15.45

Hvordan kan man ved hjælp af redskaber og strategier skabe lige deltagelse for ordblinde elever?

 • Elevernes udfordringer i arbejdet med faglige tekster

 • Eksempler på læsning og skrivning af faglige tekster med brug af læse-skriveteknologi på PC/Chromebooks og effektive strategier   

Nøgleord: Oplæsningsstrategier, ordforslag, skriveskabeloner, Docs, indtaling, læseguides, notatteknik.

Tilmelding på Kursusportalen HER

Kurset er afholdt 22/1 2020 - der afholdes i stedet online-kursus d. 28/5. Se under "Kurser i Cloudbaseret LST"

For lærere på mellemtrin og i udskolingen (4. - 9. klasse).
Hvordan inkluderes ordblinde elever i fremmedsprogsundervisningen?

 • Hvorfor er fremmedsprog særligt vanskeligt for ordblinde?
 • Hvordan kan it-værktøjer (LST) anvendes i fremmedsprog?
 • Didaktiske tiltag og strategier i undervisningen.
 • Arbejde med konkret undervisningsmateriale.

 

 

14/5 2020 kl. 12 - 15. Kurset blev desværre aflyst pga Corona-situationen.

På mellemtrin og i udskolingen.
Hvordan inkluderes ordblinde elever i arbejdet med faglige tekster?

 • Elevernes udfordringer i arbejdet med faglige tekster.
 • Hvordan strukturerer og fastholder man viden
 • Fokus på læsning og skrivning af faglige tekster med eksempler fra kristendom, historie, samfundsfag, biologi og geografi på forskellige faglige platforme.
 • Eksempler på anvendelse af Læse- og skriveteknologi som talegenkendelse søgefunktioner, digitale ordbøger, OneNote, digital oplæsning og ordforslag.
 • Brugbare strategier som notatteknik, delt skærm, skabeloner og læseguides

 

Tilmelding her: https://aak.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=28f30e11-9e2f-4ec5-af98-29d5d94e09f5&r=KursusValg.aspx?id=66836

For læsevejledere, pædagogiske ledere, lærere samt andre ressourcepersoner

KCL udbyder hvert skoleår 2 dage med mulighed for at få ny viden samt dele erfaringer med ressourcepersoner fra andre skoler.
• Omdrejningspunktet er god praksis for elever i læsevanskeligheder
• Indholdet veksler og afspejler den nyeste viden på ordblindeområdet. Forskellige oplægsholdere og mulighed for erfaringsudveksling.

Kontakt Hanne Mette på hanpa@aarhus.dk, hvis du er interesseret i at være en del af netværket - eller hold øje med vores facebook- eller hjemmeside for at se, hvornår næste netværksdag foregår.