Til ordblinde elever 5.-8. klasse og deres læsevejleder.

Besøget er et fællesskabende indspark til en gruppe af ordblinde elever eller til en etableret ordblindepatrulje på jeres skole. Onlinebesøget består af et kort oplæg om ordblindhed, samt idéer til det videre trivselsarbejde og mulige indhold i en ordblindepatrulje.

Der stilles skarpt på nogle af de udfordringer, som ordblinde elever kan have i en tid med nedlukning og fjernundervisning, men der peges også på muligheder og handlinger, der forhåbentlig kan lette skolearbejdet.