Ønsker din skole at afholde forældreoplæg med information og konkrete værktøjer for forældre til børn, der er i risiko for ordblindhed eller er ordblinde, er der udarbejdet et idékatalog med inspiration og fire udkast til slides, som I kan anvende.