Et nyt ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet viser, at intensive kurser for ordblinde elever med efterfølgende opfølgning på elevens skole giver en vedvarende positiv effekt. Både elevernes læsefærdigheder og trivsel øges markant og vedvarende som følge af det særligt tilrettelagte forløb, som Kompetencecenter for Læsning (KCL) hos Børn og Unge i Aarhus Kommune tilbyder.

Læs mere her:

Pressemeddelelse: Intensivt forløb til ordblinde elever giver vedvarende positive effekter

Link til ph.d-afhandlingen