Hvem indstilles?
Elever, der indstilles til et forløb på KCL, skal have været igennem en specialpædagogisk indsats på hjemskolen (gælder mellemtrins- og udskolingselever).
Inden indstillingen til KCL, har der på skolen været etableret en indsats i forhold til de konstaterede læse- skrivevanskeligheder hos eleven. Det være sig f.eks. gennem længerevarende eller gentagne foranstaltninger - læsekurser, hold- eller eneundervisning, støtte i klassen eller andet. 
Elever i indskolingen har ikke alle været igennem de samme forløb. Se om indskolingselever HER

For at eleven opnår det bedste resultat af et forløb på KCL, skal han eller hun være motiveret for at yde en indsats for at forbedre sine kompetencer.