KCLs syn på læsning
Mange børn og unge med utilstrækkelige læsefærdigheder kan med støtte af læse-skriveteknologi få adgang til tekster, som det tidligere ikke var muligt for dem at læse.
Eleven kan få oplæst, enkelte vanskelige ord ved hjælp af oplæsningsprogrammet, udvælgende læsning, eller også får de læst hele teksten op ved hjælp af programmet.
Ud over den kompensatoriske effekt (at eleven får adgang til tekstens indhold) har det vist sig, at læseteknologi har en kvalificerende effekt på deres konventionelle læsefærdigheder.
I statusrapporten for KCL fra 2016 ses, at der for elever visiteret til KCL gennemsnitligt sker en markant stigning i elevernes progression indenfor deres læsefærdigheder.