Samarbejde med KCL
En indstilling til KCL fokuserer ikke alene på eleven, idet der gennem det 1½ årige forløb også er fokus på elevens læringsmiljø.
Det er centralt for elevens mulighed for at anvende sine færdigheder og kompetencer, at læringsmiljøet tilgodeser de særlige vilkår, der er tilstede, når en ordblind elev benytter læse- og skriveteknologi i den daglige undervisning.
Samarbejdet omkring elevens læringsmiljø sker bl.a. gennem sparringsmøder mellem KCL-konsulenten og elevens lærere, på de løbende statusmøder i forløbet, og når KCL-konsulenten er på besøg i elevens undervisning på skolen.