Test og prøver i folkeskolen
Elever, der anvender læse-skriveteknologi i den daglige undervisning har også ret til at anvende det i forbindelse med test og prøver – det gælder både læsetest, de Nationale test og Folkeskolens Prøver i 9. og 10.kl.
Se vejledning for afvikling af nationale test på særlige vilkår på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside
Se vejledning for tilrettelæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside
KCL afvikler hvert år i oktober kursus for lærere og for tidligere KCL-elever fra 8. og 9.kl. i reglerne for folkeskolens prøver på særlige vilkår.