Væk fra klassen
Eleverne skal indstille sig på at være væk fra kammerater og hjemskole i en periode af ca. 10 uger. I den periode vil KCL ligge op til, at der stadig er god kontakt til hjemklassen, så eleverne oplever arrangementer, fødselsdage o.lign. sammen med kammeraterne.
Vi er selvfølgelig opmærksomme på den pressede situation, eleven befinder sig i. Både det at være væk fra det kendte og samtidig være på en ny skole sammen med nye kammerater.
Det er vores erfaring, at eleverne hurtigt falder til på KCL, og at de trives godt med at være i en klasse, hvor de ikke er specielle, bare fordi de har problemer i forhold til skrift og læsning.