Transport
I den periode eleverne har deres skolegang på KCL, skal de hver dag transporteres til og fra Rosenvangskolen.
Transporten foregår efter gældende regler på området. Transporten er ikke forbundet med udgifter for forældre eller elev.