Læs her om ordblinderisikotesten for elever i 0.-1. klasse, DVO-screening målrettet elever i 2. klasse og om Kompetencecenter for Læsning (KCL).

Børn i sproglige og skriftsproglige vanskeligheder