På KCL anvender vi læringsspind til evaluering af elevernes læring og strategier med læse-/skriveteknologi. 

Til mellemtrin og udskoling findes et LST læringsspind tilpasset elevgruppen samt et læringsspind, som er fælles for mellemtrins- og udskolingselever. 

Til indskolingselever anvendes termometre til evaluering.

Mellemtrin:

Udskoling:

Indskoling:

Du kan læse artiklen om anvendelsen af læringsspind "Når det ubevidste bliver bevidst - læringsspind som omdrejningspunkt for ordblinde elevers mestring"