For alle fag er det i det enkelte fags prøvevejledning angivet, hvilke hjælpemidler eleven må benytte ved den enkelte prøve.

Se prøvevejledninger til fagene her: Læs prøvevejledninger til fagene

Kun elever der går til prøve på særlige vilkår må benytte andre hjælpemidler, end de i prøvevejledningerne angivne.

En elev skal have en funktionsnedsættelse i læsning for at måtte anvende kompenserende læse- og skriveteknologi. Derudover skal der foretages en konkret vurdering for den enkelte elev. Skolen står inde for, at der ikke ændres på prøvens niveau og grundlæggende vilkår, når man som skole tilbyder en elev prøve på særlige vilkår.

Se vejledning for prøve på særlige vilkår her: Læs vejledning til prøver på særlige vilkår

For alle elever gælder det, at de til prøve i skiftlig dansk må benytte alle fagspecifikke hjælpemidler, der ikke er til gene for andre elever i lokalet.