Informationsmateriale til den unge finder du på følgende link Overgangen til en ungdomsuddannelse.

Du kan sagtens gå på efterskole eller tage en ungdomsuddannelse, selvom du er ordblind. Ordblindhed kan afhjælpes med de rette hjælpemidler. Her får du nogle praktiske råd til, hvordan du får en god start på dit nye uddannelsessted.

1. Skriv at du er ordblind, når du søger om optagelse på en ungdomsuddannelse/efterskole, så er de klar til at hjælpe dig

Din ordblindhed har ikke betydning for din optagelse. Du kan ikke vælges fra på den baggrund.

2. Når du får besked om, hvor du er optaget: Kontakt uddannelsesstedet og bed dem søge specialpædagogisk støtte (SPS) til dig, fordi du er ordblind
Indtil nu har det været skolens ansvar, at du har haft læse-skriveteknologi i form af Appwriter til rådighed. Fremover skal du selv bede læsevejlederen på uddannelsesstedet søge om det til dig.

Uddannelsesstedet skal have dokumentation for, at du er ordblind. Dine forældre skal derfor underskrive en samtykkeerklæring, så de kan søge støtte på baggrund af din ordblindetest. Du skal ikke testes igen, hvis du allerede er testet med den elektroniske ordblindetest.

Den specialpædagogiske støtte (SPS) kan bestå af:

  • AppWriter (til enten PC eller Mac)
  • En computer, hvis du ikke selv har én, der kan bruges
  • Instruktion i brugen af programmerne (det anbefaler vi, at du tager imod – også selvom du kender AppWriter)
  • Studiestøttetimer og læsevejledning
  • Et program til tale-til-tekst
  • Rammebevilling til produktion af studiematerialer (dvs. OCR-scanning af fagbøger til højtlæsning af tekst, der ikke allerede er på Nota)

Desuden har du ret til at få ekstra tid samt brug af læse-skriveteknologi og elektroniske materialer ved de fleste eksamener.

Få mere viden

Ministeriets hjemmeside om unge med ordblindhed

Se film - Har du brug for SPS?

Læs mere om hjælpemidler og støtte gennem SPS-ordningen

3. Du kan låne din nuværende chromebook og et læse-skrive-program i op til 3 måneder

Det er ikke sikkert, at din kommende ungdomsuddannelse kan nå at have dit nye it-udstyr klar, når du starter. Derfor har du ret til at låne en chromebook med læse-skrivestøtte eller blot have adgang til et læse-skrivestøttende program i op til tre måneder, efter du har afsluttet folkeskolen.

  • Hvis du vil låne din chromebook med, så henvend dig på skolens kontor og udfyld en låneerklæring. Chromebooken kan lånes indtil 30.09.
  • Hvis du vil bruge din egen computer, skal du aflevere din nuværende chromebook på kontoret.

4. Adgang til NOTA er livslangt, så det skal du ikke søge om igen

Husk, at du vil kunne finde de fleste bøger til din kommende uddannelse der.

5. Om efterskole

Er du kommet ind på en ordblindeefterskole, stiller de krav om egen computer. Efterskolen stiller programmer til rådighed.

6. Om 10.klasse og FGU

Skal du i en kommunalt 10.kl., så kan du beholde din Chromebook. Skal du på EUD10 eller FGU gælder der andre regler. De skal stille LST til rådighed for dig. Du har mulighed for at låne din Chromebook i optil 3 måneder efter at du har afsluttet 9.kl.

Har du brug for hjælp?

Spørg din læsevejleder på din skole.