Kompetencecenter for Læsning

Kompetencecenter for Læsning

Mød nogle af vores elever.

Videoer

Følg os på Facebook og Instagram

Sociale medier

Ordblinde elever og fremmedsprog CFU-kursus Roskilde

Padlet: Ordblinde og fremmedsprog CFU-kursus, Roskilde

Visitation til KCL

Link til Aarhusintra