Kompetencecenter for Læsning (KCL)

Siden henvender sig til forældre, lærere og andre interesserede i skriftsprogsvanskeligheder herunder ordblindhed

Hjælp til din undervisning for ordblinde elever

LST og Chromebooks til ordblinde

Samarbejde med Ordblindetræning

Ordblindetræning

Læringsspind

Læringsspind