Kompetencecenter for Læsning (KCL)

Siden henvender sig til forældre, lærere og andre interesserede i skriftsprogsvanskeligheder herunder ordblindhed

Hjælp til din undervisning for ordblinde elever

Inspiration

Læringsspind

Læringsspind

Den gode overgang til en ungdomsuddannelse

Overgangen til en ungdomsuddannelse