Kompetencecenter for Læsning (KCL)

Siden henvender sig til forældre, lærere og andre interesserede i skriftsprogsvanskeligheder herunder ordblindhed

Hjælp til din undervisning for ordblinde elever

LST og Chromebooks til ordblinde

Den individuelle handleplan, vejledninger og eksempler

Den individuelle handleplan

Samarbejde med Ordblindetræning

Ordblindetræning