Kompetencecenter for Læsning (KCL)

Siden henvender sig til forældre, lærere og andre interesserede i skriftsprogsvanskeligheder herunder ordblindhed

Hjælp til din undervisning for ordblinde elever

LST og Chromebooks til ordblinde

Samarbejde med Ordblindetræning

Ordblindetræning

Læringsspind

Læringsspind

Folkeskolens prøver på særlige vilkår

Webinar folkeskolens prøver på særlige vilkår