Kompetencecenter for Læsning (KCL)

Siden henvender sig til forældre, lærere og andre interesserede i skriftsprogsvanskeligheder herunder ordblindhed

Besøgsdag på KCL

Besøgsdage på KCL

Hjælp til din undervisning for ordblinde elever

Undervisning i en Corona-tid LST og Chromebooks til ordblinde

Den individuelle handleplan, vejledninger og eksempler

Den individuelle handleplan