Gå til hovedindhold

Den specialiserede læse- og ordblindeindsats

Overblik over indsatser på KCL og i læringsmiljøet.

 • Læs op

Indhold

  Gennem indsatser i læringsmiljøet og på det intensive elevkursus ønsker KCL at:

  • Styrke elevens skriftsprogskompetencer, mestring og deltagelsesmuligheder i et særligt tilrettelagt forløb.
  • Understøtte skolerne og det pædagogiske personales specialviden via vejledning, sparring og formidling.
  • Tilbyde indsatser og praksisnær understøttelse for at fremme den lokale kapacitetsopbygning.
  • Samarbejde bredt for at skabe mest mulig værdi for børn og unge i skriftsprogsvanskeligheder herunder ordblindhed.

  Se en samlet oversigt over indsatser i den vedhæftede plakat.

  Sidst opdateret: 1. december 2023